Slide
نقطه آغاز همه موفقیت ها، قطعی و روشن بودن
هدف
است.
Slide
برای
عالی بودن
قدم های خود را درست انتخاب کنید
previous arrow
next arrow
بنیادکوچینگ

برای رشد و توسعه ی فردی تعدادی اپلیکیشن وجود داره که مسیر رسیدن به رشد فردی رو کوتاهتر و زمانش رو کمتر میکنه

گوگل پادکست

تقویم

تو دو

مهمترین شاخه های کوچینگ
  • کوچینگ کسب و کار
  • کوچینگ فردی/ زندگی
  • کوچینگ عملکرد
است.

کوچینگ پروسه یا فرآیندی است. که با توجه به نیازهای افراد در موقعیت های مختلف زندگی ارائه می شود. کوچینگ به افراد برای رشد و پیشرفت، آموختن مهارت جدید، برنامه ریزی و دستیابی به اهداف چه در زندگی شخصی و چه در زندگی شغلی کمک می کند.

در واقع تمرکز کوچینگ بر نگرش فرد، رفتار فرد، مهارت ها، دانش و …. است.  فدراسیون بین المللی کوچینگ 15 نوع کوچینگ را در زمینه های مختلف شخصی، شغلی و کسب و کار و سازمانی تعریف کرده است که در ادامه با این موارد بیشتر آشنا خواهیم شد.